Informacja na temat konkursu w ramach pakietu średnich miast dla MŚP

25.01.2018

Szanowni Państwo,

w ramach ww. Poddziałania 3.2.1, dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów dotyczących wdrożenia wyników prac badawczo rozwojowych przeprowadzonych przez Wnioskodawcę  samodzielnie lub na jego zlecenie, prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź  znacząco ulepszonych produktów  (wyrobów lub usług). 
  
Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie w konkursie jest przeznaczone wyłącznie dla projektów realizowanych w lokalizacjach wskazanych w  załączniku nr 11 do Regulaminu konkursu, to jest na terenie miast średnich. 
  
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie wynosi 362 000 000,00 zł. 
  
Minimalna wartość  kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw wynosi 10 000 000 zł. 
  
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 5 000 000 zł. 
  
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych  projektu wynosi 50 000 000 EUR w tym: 
na eksperymentalne prace rozwojowe:1 000 000 zł., 
na usługi doradcze: 1 000 000 zł. 
  
Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 20 000 000 zł., w tym: 
•         na eksperymentalne prace rozwojowe: 450 000 zł., 
•         na usługi doradcze: 500 000 zł. 
Maksymalną intensywność dofinansowania na wydatki inwestycyjne określa się zgodnie z § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878). 
  
Maksymalna intensywność dofinansowania na eksperymentalne prace rozwojowe wynosi: 
•         35% kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorców, 
•         45% kosztów kwalifikowalnych dla  mikroprzedsiębiorców i  małych przedsiębiorców. 
  
Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50 % kosztów  kwalifikowalnych. 
  
Maksymalna intensywność pomocy de minimis na koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia dla zaliczki określana jest tak samo jak intensywność regionalnej pomocy  inwestycyjnej, o której mowa w § 3 i § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca  2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 878) . 
  
Konkurs trwa od 5 września 2017 do  28 lutego 2018 r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). Wnioski są przyjmowane w etapach, aktualnie trwa ostatni etap konkursu trwa od 1 stycznia 2018r. do 28 lutego 2018 r. 
  
Instytucją pośredniczącą w ramach konkursu jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Pytania można przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie  internetowej PARP w zakładce Centrum Pomocy PARP lub na adres poczty elektronicznej:  info@parp.gov.pl lub telefonicznie pod numerem 22 432 89 91 93.  Regulamin konkursu oraz pełna dokumentacja do Poddziałania 3.2.1 dostępna jest pod adresem: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-iv-nabor-2017-miasta-srednie 
  
  
Ponadto zachęcamy do monitorowania Harmonogramu naborów w ramach Pakietu dla średnich miast na 2017 rok dostępnym pod adresem http://www.mr.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/kluczowe-projekty/planowane-nabory-dedykowane-dla-srednich-miast-w-2018-roku-i-pozniej/  oraz do monitorowania strony www.mr.gov.pl/rozwoj-miast. 
  
W przypadku dodatkowych pytań polecamy kontakt z naszymi Punktami Informacyjnymi Funduszy Europejskich w Małopolsce (http://www.rpo.malopolska.pl/znajdz-punkt-informacyjny) . Punkty czynne są w poniedziałki w godz. 8:00 – 18:00 oraz od wtorku do piątku w godz. 8:00 – 16:00. 
« inne aktualności