Bezpłatne doradztwo dla firm subregionu tarnowskiego

05.12.2017

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. oraz partnerzy projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” zaprasza przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnej usługi doradczej dla firm Subregionu Tarnowskiego.

Usługa doradcza świadczona będzie w dwóch etapach:

  1. Etap I: diagnoza potrzeb Klienta polegająca na identyfikacji potrzeb związanych z prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej.
  2. Etap II: wsparcie informacyjne w kwestii prowadzenia działalności gospodarczej, nawiązywania kontaktów biznesowych, rozpoczęcia jak i rozwoju działalności eksportowej, możliwości dofinansowania.

Do pobrania Regulamin określający zasady rekrutacji uczestników w projekcie pn. „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”. Uczestnikiem projektu może zostać przedsiębiorstwo sektora MŚP prowadzące działalność w Subregionie Tarnowskim zainteresowane rozwojem oraz umiędzynaradawianiem swojej działalności.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z deklaracją uczestnictwa w projekcie i oświadczeniem o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz złożenie formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Dokumenty do pobrania: formularz zgłoszenia, formularz de minimis.

Po weryfikacji poprawności złożonych dokumentów nastąpi podpisanie umowy o świadczenie usługi doradczej.

Serdecznie zachęcamy do zgłoszenia Państwa firmy.

« inne aktualności