Spotkanie dotyczące możliwości promocji potencjału gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej

16.11.2017

Spotkanie dotyczące możliwości promocji potencjału gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej.

Termin i godzina seminarium: 21 listopada 2017 r. w godzinach 13.00-15.00
Miejsce seminarium: Urząd Wojewódzki w Tarnowie, ul. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów
Program spotkania:
1.       Prezentacja potencjału wybranych rynków zagranicznych (kraje Beneluxu, Hiszpania, Niemcy, Ukraina)
2.       Promocja oferty gospodarczej przedsiębiorstwa i inwestorów na wielojęzycznym portalu gospodarczym;
3.       Wsparcie konsultacyjno-informacyjne dla przedsiębiorstw sektora MŚP z Subregionu Tarnowskiego w procesie wejścia na rynek krajowy i zagraniczny;
4.       Udział w konferencji promującej potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego w Brukseli (Wiosna 2018) z udziałem przedstawicieli JST, partnerów gospodarczych (izb, zrzeszeń gospodarczych), instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw sektora
Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” (Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski.
Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesyłać do dnia 17.11.2017 r. na adres mailowy:
joanna.szopa@tkp.com.pl
« inne aktualności