Usługi hotelowe i restauracyjne 25.08.2011

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Tarnowie, 33 -100 Tarnów ul. Szujskiego 66,
tel.: /014/ 623 55 16 lub /014/ 623 55 15 Fax.: /014/ 621 39 55

ogłasza

przetarg nieograniczony na Świadczenie usługi hotelowej i restauracyjnej

Dokumenty do pobrania:

1) ogłoszenie

2) siwz

3) Opis przedmiotu zamówienia

4) Formularz oferty

5) Oświadczenia

6) Oświadczenie w sprawie podwykonawców

7) Harmonogram

8) Wzór umowy

Wyniki postępowania