Dostawa energii elektrycznej do do obiektów administrowanych przez TARR S.A.