Usługi cateringowe

Zaproszenie do składania ofert

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Tarnowie, zaprasza do składania oferty na: świadczenie usług gastronomicznych (catering), podczas szkoleń organizowanych
w związku z realizacja projektu pn. „Zostań Małopolskim Przedsiębiorcą II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie ofertowe, o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro


Usługi realizowana będą podczas sześciu edycji szkoleń (każde 8 dni szkoleniowych)
w okresie od maja 2010 roku do lutego 2011 roku, z czego:


1)V-VII 2010 - odbędzie się w powiecie Brzeskim,
2)VII-IX 2010 - odbędzie się w powiecie Dąbrowskim,
3)IX - XI 2010 - odbędzie się w powiecie Brzeskim,
4) XI 2010– I 2011 - odbędzie się w mieście Tarnów,
5) XI - I 2011 - odbędzie się w powiecie Dąbrowskim,
6) XII 2010- II 2011 - odbędzie się w mieście Tarnów.

Termin wykona usług na terenie miasta Tarnowa, powiatu brzeskiego i dąbrowskiego województwa małopolskiego zostanie podany Wykonawcy przez Zamawiającego co najmniej na 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem świadczenia usługi.


Ofertę należy przedstawić wg poniższego zestawienia:

Przedmiot                                                                        

 Cena łącznie

netto/ brutto          

Cena jednostkowa

  netto/ brutto            

I edycja – wyżywienie powiat brzeski (cena brutto                   PLN /  osoba X 16 osób X 8 dni )

II edycja – wyżywienie powiat dąbrowski (cena brutto PLN /osoba X 16 osób X 8 dni)
III edycja – wyżywienie powiat brzeski (cena brutto PLN/osoba X 16 osób X 8 dni)
IV edycja – Miasto Tarnów (cena brutto PLN /osoba X 16 osób X 8 dni X 8 dni)
V edycja – wyżywienie powiat dąbrowski (cena brutto PLN /osoba X 16 osób X 8 dni)
VI edycja – wyżywienie Miasto Tarnów (cena brutto PLNosoba X 16 osób X 8 dni )
SUMA

Spośród złożonych ofert, wybrana zostanie oferta o najniższej cenie (netto i brutto).

Ofertę proszę przedłożyć w formie pisemnej w terminie do 2 kwietnia 2010 r., na następujący adres:

Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
z siedzibą w Tarnowie, 33 -100 Tarnów ul. Szujskiego 66.

Wraz z niniejszym zaproszeniem do składania oferty przekazujemy Państwu szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma oraz projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego pisma.


Do pobrania:

- Menu cateringowe

- Wzór umowy

- Wybór oferty