Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA TARR S.A.
VIII KADENCJA

1. Beata Dziduszko - Przewodnicz±cy Rady Nadzorczej TARR S.A.
2. Roman Witos - Z-ca Przewodnicz±cego Rady Nadzorczej TARR S.A.
3. Bożena Malaga-Wrona - Sekretarz Rady Nadzorczej TARR S.A.
4. Rafał Chmiel - Członek Rady Nadzorczej TARR S.A.
5. Magdalena Snela-Włodarczyk  - Członek Nady Nadzorczej TARR S.A.