Dotacje na założenie działalności gospodarczej

06.06.2018

Szanowni Państwo,

informujemy, iż Fundacja im. Jana Hetmana Tarnowskiego rozpoczyna realizację projektu pn. „TWOJA SZANSA NA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ”. Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie subregionu tarnowskiego poprzez udzielenie 580 dotacji na założenie nowych i trwałych mikro przedsiębiorstw w okresie do końca 31 marca 2021 r.
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkujące lub uczące się na obszarze subregionu tarnowskiego (powiaty: tarnowski, brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów), które pozostają bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG/KRS/prowadzących działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, które należą do co najmniej 1 z poniższych grup:
 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • osoby długotrwale bezrobotne,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach,
 • kobiety.
Do projektu zakwalifikowanych zostanie 660 osób.
Dodatkowo punkty premiujące przewidziane są dla:
 • kobiet +2 pkt,
 • osób niepełnosprawnych +2 pkt.
W ramach projektu oferujemy:
 • grupowe doradztwo podatkowe
 • warsztaty interpersonalne
 • szkolenia i doradztwo przed rozpoczęciem działalności gospodarczej
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę, tj. ok 27-28 tys. zł
 • doradcze wsparcie pomostowe po założeniu działalności gospodarczej
Rekrutacja od 28 maja do 11 czerwca, w godzinach od 9:00 do 14:00, ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów.
Uczestnicy projektu zobowiązani są do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 18 miesięcy kalendarzowych, począwszy od daty zarejestrowania.
Projekt realizowany jest w partnerstwie przez:
Lider - Podkarpacka Agencja Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o. – rekrutacja dla powiatu tarnowskiego
Partner - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego – rekrutacja dla miasta Tarnów
Partner - Towarzystwo Oświatowe Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie – rekrutacja dla powiatu brzeskiego
Partner – Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego – rekrutacja dla powiatu dąbrowskiego
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz dane kontaktowe dostępne na stronie projektu www.twojaszansa.pakd.pl
« inne aktualności