W maju spotkania na temat Budżetu Obywatelskiego

22.04.2017

10 maja w Bochni i Brzesku. 15 maja w Dąbrowie Tarnowskiej i Tarnowie, 22 maja w Ciężkowicach. Tak wygląda harmonogram spotkań informacyjno - edukacyjnych dla mieszkańców subregionu tarnowskiego, dotyczących II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. To jedno z najlepszych narzędzi budzenia społecznej aktywności. Pamiętajmy - jeśli sami nie zgłosimy żadnych zadań, zrobią to inni. A im więcej propozycji różnych przedsięwzięć, tym większa szansa, że wybrane zostaną najlepsze.

W tegorocznej edycji na wszystkie pomysły zgłoszone przez mieszkańców regionu, które przyczynią się do rozwoju regionu samorząd województwa przeznaczył 8 mln zł. Do każdego z 6 subregionów trafi więc 1 330 000 zł. Ogłoszone zostały już wzory formularzy zgłaszania zadań oraz listy poparcia (do pobrania poniżej), a od 9 maja przez równy miesiąc będą prowadzone działania informacyjne oraz spotkania i warsztaty dla mieszkańców poszczególnych powiatów i subregionów (lista do pobrania pod tekstem).


Od 29 maja do 19 czerwca każdy Małopolanin, który ukończył 16 lat życia w ramach miejsca zamieszkania może zgłosić tzw. zadanie małe (czyli takie, które dotyczy danego powiatu lub miasta Kraków, a jego wartość mieści się w granicach od 50 tys. zł do 100 tys. zł) lub zadanie duże (czyli takie, które zaplanowane jest dla co najmniej 2 powiatów położonych w danym subregionie lub Krakowie, a jego wartość nie jest niższa niż 100 tys. zł i wyższa niż 400 tys.)

14 lipca poznamy listę wszystkich zadań zgłoszonych przez mieszkańców – jeszcze przed szczegółową weryfikacją formalno-prawną, a ostateczny spis projektów, na które od 25 września do 13 października swoje głosy oddadzą mieszkańcy regionu zostanie ogłoszony najpóźniej 14 września. Nie później niż ostatniego dnia listopada zostaną ujawnione wyniki głosowania i zwycięskie projekty dofinansowane z budżetu województwa ramach II edycji BO Małopolska.

Przypomnijmy, że w tegorocznej edycji BO w stosunku do ubiegłego roku nie tylko z 6 do 8 mln zł została zwiększona kwota wsparcia, ale zmienił się także podział na subregiony. Powiat bocheński przyporządkowany został do subregionu tarnowskiego. Ujednolicono także zasady zgłaszania zadań i głosowania na nie. Mieszkańcy będą mogli oddać tylko jeden głos wybierając spośród wszystkich zadań małych i dużych zgłoszonych w ramach subregionu, w którym mieszkają. Nowy regulamin daje także większe prawa autorom inicjatyw, którzy na etapie weryfikacji zadania wciąż mają możliwość wprowadzania poprawek i uzupełnienia lub wycofania złożonego przez siebie projektu.


Potrzebne dokumenty : formularz zgłaszania zadań czy listy poparcia można pobrać tutaj:
https://www.bo.malopolska.pl/index.php/wydarzenia/82-harmonogram-bo-malopolska-2017

« inne aktualności