Aktualności

Pokaż aktualności z roku:

Spotkanie pn. "Rozwój mikro i małych firm oraz osób samozatrudnionych z subregionu tarnowskiego i powiatu gorlickiego"

20.03.2017

Dr hab. Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego oraz Jacek Pająk Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie zapraszają na spotkanie pn. "Rozwój mikro i małych firm oraz osób samozatrudnionych z subregionu tarnowskiego i powiatu gorlickiego", które odbędzie się w dniu 22 marca 2017 r. w Tarnowie o godz. 10:00 (Rynek 1, Ratusz w Tarnowie).

Konkurs ROBOT SHOW – Zbuduj swojego Robota!

15.03.2017

W ramach 10. Forum Inwestycyjnego po raz drugi rozstrzygnięty zostanie konkurs dla młodych konstruktorów. Pula nagród: 10 000 zł. Honorowy Patronat nad konkursem objął Marszałek Województwa Małopolskiego.

Celem Konkursu jest popularyzacja robotyki wśród studentów i młodzieży oraz propagowanie zainteresowania nowymi technologiami i naukami ścisłymi. Do konkursu mogą przystąpić studenci uczelni wyższych oraz uczniowie ostatnich lat szkół technicznych. Zostawiamy konstruktorom zupełną dowolność, dlatego kategoria robotów to freestyle. Wierzymy, że będą to zaawansowane i pomysłowe roboty. Najczęściej w tej kategorii spotyka się roboty kroczące, latające i manipulatory. 
 

Konkurs Startup Award 2017

15.03.2017

W 2017 roku po raz trzeci rozstrzygnięty zostanie konkurs Startup Award organizowany z myślą o przedsiębiorcach, szukających środków na realizację swoich nowatorskich pomysłów. Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk z dziedziny innowacji stosowanych przez polskich przedsiębiorców. Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorców oraz dla zespołów projektowych. Pula nagród wynosi 100 000 zł. Termin zgłaszania prac do 7 kwietnia 2017 roku.

Konsultacje nowego Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

16.02.2017

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczyna realizację drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Standardy partycypacji społecznej wymagają, aby w jego realizację zaangażowana była jak najliczniejsza grupa mieszkańców Małopolski, a przyjęte zasady wdrażania budżetu obywatelskiego były w stopniu możliwie jak największym satysfakcjonujące dla zainteresowanych społeczności lokalnych.

Zaproszenie dla firm do udziału w bezpłatnym projekcie naukowym

08.02.2017
Szanowni Państwo,
Zachęcamy do udziału w projekcie naukowym, pt.: "Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw determinantą ich rozwoju", realizowanym na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Projekt ten adresowany jest do przedsiębiorstw, które w latach 2007-2015 zrealizowały inwestycje, dzięki którym był możliwy rozwój firmy. Celem prowadzonych badań jest ustalenie zakresu działalności inwestycyjnej, uwarunkowań i efektów wdrożonych inwestycji oraz bieżącej sytuacji przedsiębiorstw. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Pojekt - Business Boost For Malopolska

16.01.2017

 Urząd Miasta Tarnowa realizuje projekt dofinansowany  z Funduszy Europejskich„Business Boost For Malopolska".